เชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากร

ศิลปกรรมรับใช้สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชมการเสนอผลงานดุริยนิพนธ์ครั้งที่ ๑๔ ดศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ไทย)
81
22 พ.ค. 67
ขอเชิญรับชม “กิจกรรมการแสดงวงโยธวาทิต” ภายใต้เทศกาลมหกรรมดนตรีและตลาดนัดศิลปะ BIG MUSIC & ARTS FESTIVAL
88
21 พ.ค. 67
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมการ “ประกวดทักษะการวาดเส้น”
91
14 พ.ค. 67
ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญรับชมการแสดงโนราสุดพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจจากศิลปินแห่งชาติ
114
9 พ.ค. 67

ประมวลภาพกิจกรรม