ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมการ “ประกวดทักษะการวาดเส้น”

   14 พ.ค. 67  /   23

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมการ “ประกวดทักษะการวาดเส้น”

ในกิจกรรมวาดเส้นคนเหมือน ภายใต้เทศกาลมหกรรมดนตรีและตลาดนัดศิลปะ BIG MUSIC & ARTS FESTIVAL

ผู้ชนะจะได้รับเงินสนับสนุนพร้อมเกียรติบัตร

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2567

ผ่านทาง https://forms.gle/kgwJfbe6rtyL4cDYA

 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมการประกวดที่หน้า Facebook Page DG Arts ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

ทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา: 13:00 - 15:00 น. ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

12:00 – 12:30 น. ผู้สมัครเริ่มทำการลงทะเบียนและรับอุปกรณ์

13:00 – 15:00 น. เริ่มการแข่งขันประกวดทักษะการวาดเส้น

15:30 – 16:30 น. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ชนะการประกวด

17:00 – 18:00 น. ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดและมอบรางวัล

กติกาการประกวด

ทางผู้จัดงานจะมีการจัดเตรียม "กระดาษวาดภาพแบบเรียบ (ขนาด A2) " ไว้ให้ใช้ในการแข่งขันวันจริง

อุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ทางผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง เช่น ดินสอ ยางลบ หรือกระดานสำหรับติดกระดาษ

ทำการแข่งขันและคัดเลือกผลงานในวัน -เวลา-และสถานที่ ๆ จัดกิจกรรมเท่านั้น

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด