ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญรับชมการแสดงโนราสุดพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจจากศิลปินแห่งชาติ

   9 พ.ค. 67  /   30

ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขอเชิญรับชมการแสดงโนราสุดพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจจากศิลปินแห่งชาติผู้มากความสามารถ และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆอีกมากมาย
ชมฟรี ภายใต้โครงการจัดแสดงผลงานศิลปะ และ WORKSHOP "พัฒนาผลิตภัณฑ์จากโนรา"
ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  พบกับกิจกรรม
การแสดงโนรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงโนรา ประจำปี 2564
การแสดงวงดนตรีไทยปี่พาทย์ โดย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
การแสดงดนตรีสากล โดย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
Workshop การร้อยลูกปัดโนรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์
นิทรรศการ "โนรา" โดยกลุ่มวิจัยโนรา (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
นิทรรศการผลงานนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์
และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ ดังแนบ 
https://acrobat.adobe.com/.../urn:aaid:sc:AP:a8b872ac...