กางเกงน้องช้างชมป่าพะยอม ซอฟต์พาวเวอร์ ม.ทักษิณ สร้างนิสิตสู่ผู้ประกอบการ

   8 พ.ค. 67  /   21

กางเกงน้องช้างชมป่าพะยอม ซอฟต์พาวเวอร์ ม.ทักษิณ สร้างนิสิตสู่ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยทักษิณมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้า ส่งเสริมให้นิสิตก้าวสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ล่าสุดสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับนายอมรเทพ สองธานี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลิตผลงาน “#กางเกงน้องช้างชมป่าพะยอม” ต่อยอดสู่ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายผ้า" ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

อ่านต่อได้ที่ : https://www.tsu.ac.th/home/details.php...