คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร รอบ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567

   8 พ.ค. 67  /   27

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร รอบ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567
 กำหนดการรับสมัคร (ออนไลน์) บัดนี้ - 12 พฤษภาคม 2567 ????
 ผ่าน website : https://www.mytcas.com/
(เลือกได้ 10 ลำดับ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
https://admission.tsu.ac.th/DataDoc/adm/project/216P.pdf

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก#TCAS3 (#Admission) ครั้งที่ 1
 ในระบบ TCAS ทาง :https://www.mytcas.com/
 20 พฤษภาคม 2567
.
ผู้สมัครเข้าระบบ TCAS เพื่อยืนยันสิทธิ์
 ในระบบ TCAS ทาง :https://www.mytcas.com/
 20 - 21 พฤษภาคม 2567
.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก #TCAS3 (#Admission) ครั้งที่ 2
 ในระบบ TCAS ทาง :https://www.mytcas.com/
 25 พฤษภาคม 2567
.
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2567
...................................