ขอแสดงความยินดีกับ เฟิร์น นางสาวดรุณี ขาวผ่อง

   5 ก.พ. 67  /   76
 

ขอแสดงความยินดีกับ เฟิร์น นางสาวดรุณี ขาวผ่อง

นิสิตวิชาเอกศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน #15 Young Artists Talent

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ซึ่งผู้ที่ได้รางวัลจะได้เดินทางไปต่อยอดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง สร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดงและศึกษาดูงานด้านศิลปะในต่างประเทศ(สหรัฐอเมริกา)อีกต่อไป

ขอบคุณรูปจากเพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต