กิจกรรมเทศกาลข้าวเมาะโน๊ะ เทศกาลกลางทุ่งนา รู้จักข้าวพื้นเมืองของปัตตานี ในธีม "เล่นว่าว กินข้าว เป่าปี่"

   29 เม.ย. 67  /   27

อาจารย์อัฏฐพล เทพยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร/อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการออกแบบ และคณะอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมจัดกิจกรรมเทศกาลข้าวเมาะโน๊ะ เทศกาลกลางทุ่งนา รู้จักข้าวพื้นเมืองของปัตตานี ในธีม "เล่นว่าว กินข้าว เป่าปี่"

ณ ศาลานาบู ชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

 เมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน พ.ศ. 2567

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมชุมชนและพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้เกิดกิจกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปัตตานี และเพื่อต้องการให้มีการขยายวงกว้างให้มากขึ้นกับบุคคลภายนอกได้รับรู้และได้รู้จักข้าวเมาะโน๊ะมากยิ่งขึ้น

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : มาแกนาซิเมาะโน๊ะ