รับสมัครคณะนักร้องประสานเสียงเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมแสดงฯ

   29 เม.ย. 67  /   46
 

Southern Chorus #1

"คอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียงแห่งภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ภายใต้ เทศกาลมหกรรมดนตรีและตลาดนัดศิลปะ BIG MUSIC & ARTS FESTIVAL

รับสมัครคณะนักร้องประสานเสียงเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมแสดงฯ

เปิดเวทีแสดง ไม่มีค่าสมัคร ไม่จำกัดแนวเพลง ไม่จำกัดเพศ วัย หากคุณมีใจรักในการร้องเพลง ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้

ศึกษารายละเอียดและกติกาการสมัครได้จากโปสเตอร์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี อนุกูล 081-957-0384

อาจารย์สุภาพร ฉิมหนู 082-621-1715

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2024 เวลา 17:00 น.

(หรืออาจปิดรับสมัครก่อน หากจำนวนคณะนักร้องประสานเสียงที่สมัครและผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน)