TCAS รอบ 2/2

   23 เม.ย. 67  /   32

วันที่ดีกว่ากำลังจะมาถึง ตั้งใจตอนนี้ เพื่อความภาคภูมิใจในวันข้างหน้า

เป็นกำลังใจให้น้องๆ TCAS รอบ 2/2 ขอให้น้องๆผ่านการคัดเลือกและโชคดีกับเส้นทางที่เลือก