นำการแสดงชุด “สุลต่านเมืองท่า สิงกอรานครม"

   2 เม.ย. 67  /   53

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับเชิญจากกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาให้นำการแสดงชุด “สุลต่านเมืองท่า สิงกอรานครม" ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้าร่วมในกิจกรรมรวมพลังแปรอักษรตราสัญลักษณ์ “สธ.” และ รูปหัวใจ “คนสงขลา รัก พระเทพ ฯ” เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

2 เมษายน 2567

นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และพสกนิกรชาวสงขลา

ฝึกซ้อมการแสดงโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง