เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   2 เม.ย. 67  /   7

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

..................................

สร้างสรรค์ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ