ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2566

   29 มี.ค. 67  /   46

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ทุกคน
ขอให้ทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ โดยนำเอาวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัวและสังคม หมั่นศึกษาความรู้เพิ่มเติม เพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในการงานอาชีพในภายภาคหน้าอย่างมีความสุข ความเจริญสืบไป