ขอเชิญเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต “Saxophone Recital”

   27 มี.ค. 67  /   50

ขอเชิญเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต “Saxophone Recital”

By Chanachon Oungsuwanrat

Panupong Khundaeng

Aphisit Phutphrao

ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 น.

ณ ห้องทฤษฎีดนตรี ชั้น 3 อาคารดุริยางคศาสตร์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา