ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา คงกะโชติ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย

   5 ก.พ. 67  /   71

ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา คงกะโชติ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย
ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทเดี่ยวจะเข้ เพลงพญาโศกสามชั้น ระดับอุดมศึกษา

ในโครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปี 2567 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 โดยมีอาจารย์ปรัชญา บุญมาสูงทรง เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม