เทศกาลมหกรรมดนตรีและตลาดนัดศิลปะ BIG MUSIC & ARTS FESTIVAL

   19 เม.ย. 67  /   82

ขอเชิญรับชมการแสดงในหลากหลายรูปแบบทั้งวงดนตรีไทย วงดนตรีสากล ศิลปะการแสดง ตลาดนัดศิลปะ กิจกรรมการประกวด และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย
ในเทศกาลมหกรรมดนตรีและตลาดนัดศิลปะ BIG MUSIC & ARTS FESTIVAL
ปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของชาวม.ทักษิณ หรอยสุด หรอยคาด
25-27 กรกฎาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หอเปรมดนตรี
หอประชุมปาริชาต
และสนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเร็วๆนี้
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
PREM Auditorium หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Faculty of Fine and Applied Arts TSU