ขอเชิญชมการเเสดง การนำเสนอศิลปะการแสดงนิพนธ์ เอกโนรา รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

   25 มี.ค. 67  /   59

ขอเชิญชมการเเสดง

การนำเสนอศิลปะการแสดงนิพนธ์ เอกโนรา รุ่นที่ ๑๕

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภายใต้หัวข้อ

" รวมศาสตร์ศิลป์ ดินเเดนใต้ "

 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ

การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการเเสดงโนราเชิงอนุรักษ์เเละการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้

นำเสนอผ่านรูปแบบศิลปะการแสดง

๔ ชุดการแสดง ประกอบด้วย

๑. ผลงานสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ชุด โนราทำบท ชมดอกไม้ประจำ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

๒. ผลงานสร้างสรรค์

ชุด พ่ออ้ายหมานางเมีย

๓. ผลงานสร้างสรรค์

ชุด โนราทักษิณ

๔. ผลงานสร้างสรรค์

ชุด พลังศรัทธากริชรวงข้าว

สำรองที่นั่ง

๐๙๓-๐๙๖๓๓๗๘

๐๙๓-๗๒๕๘๓๒๒