ขอแสดงความยินดี นาย สุวภัทร สุวลักษณ์

   5 ก.พ. 67  /   84

ขอแสดงความยินดี

นาย สุวภัทร สุวลักษณ์

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

รางวัลชนะเลิศ ชิ้นงานประติมากรรม

โครงการ งาน 2 นครา ณ.วงเวียนเช็กชื่อสงขลา