ขอแสดงความยินดีกับ นายอามรินทร์ รัตนบุรี นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

   5 ก.พ. 67  /   84
 

ขอแสดงความยินดีกับ

นายอามรินทร์ รัตนบุรี นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้นปีที่ 2 เครื่องมือเอกขับร้อง

ได้รับรางวัลนักร้องนำยอดเยี่ยม พร้อมเกียรติบัตร ในนามของวง The Dark light

ในกิจกรรมประกวดวงดนตรี TK Music Contest Festival ตอน Fandom แฟนฉัน ซึ่งจัดโดย อุทยานการเรียนรู้ยะลา