TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการทำบุญอาคารดุริยางคศาสตร์และแสดงมุทิตาจิต
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
นิทรรศการแสดงศิลปะนิพนธ์ของนิสิต ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปะการออกแบบ
เข้าร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบราราชาภิเษก ระดับจังหวัด
โครงการค่าย "นักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา"
การประชุมวิชาการระดับชาติ​ มหาวิทยาลัยทักษิณ​ ครั้งที่​ 29​ ประจำปี​ 2562
นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 3
กิจกรรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” (Happy Money)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
ประมวลภาพละครเวที เรื่อง ฝันในคืนกลางมหาสมุทร
ประมวลภาพการแสดงละครเวทีนิสิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประมวลภาพการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ เอกการละคร
ประมวลภาพ การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประมวลภาพการแสดงพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข”
ประมวลภาพการแสดงนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ประมวลภาพกิจกรรมร่วมแสดงผลงาน ในงานวันสงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิสิต การอบรม Creating Music for Business Entertainment
โครงการศิลปะกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด


หน้าที่ :