TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการศิลปะกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด
ประมวลภาพการทัศนศึกษา สาขาวิชาออกแบบ
ประมวลภาพการทัศนศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์
โครงการนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ
สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าแสดงความยินดี
โครงการค่ายร่วมใจอาสาวาดฝันให้น้อง ครั้งที่ 2 (19-20 ม.ค. 62)
ความร่วมมือกันจัดทำกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการ MOA ระหว่างสถาบันในอนาคร่วมกับอธิการบดีจาก ASAWARA ประเทศมาเลเซียและ ดร.Halim คณบดี ASAWARE
ประมวลภาพกิจกรรม TSU Roadshow รับนิสิตปีการศึกษา 2562
กิจกรรมรายวิชาอาศรมศึกษา ของนิสิตชั้นปีที่ ๔ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สูตรศิลปะการออกแบบจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะและประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ
ประมวลภาพกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน
ประมวลภาพกตัญญุตา มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ อาจารย์สมโภชน์ ศรีวรรณ
ประมวลภาพการส่งมอบประติมากรรม "วิหคใต้ทะเลอันดามัน : สังคมแห่งมิตรภาพ " (Flying beneath the Andaman sea : Friendship Society) ณ หอศิลป์อันดามัน กระบี่
ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มศิลปินไทย มาเลเซีย และนานาชาติ รวม 10 ประเทศเข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประมวลภาพการจัดโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ ไทยแลนด์"
ประมวลภาพการถ่ายทำรายการ วัยโจ๋ อวดเจ๋ง ออกอากาศทางช่อง 3 SD (หมายเลข 28) โดยการนำเอาผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 4
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ"
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพการจัดโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ"
ประมวลภาพนิสิต สาขาวิชาออกแบบ


หน้าที่ :