TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
ประมวลภาพละครเวที เรื่อง ฝันในคืนกลางมหาสมุทร
ประมวลภาพการแสดงละครเวทีนิสิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประมวลภาพการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ เอกการละคร
ประมวลภาพ การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประมวลภาพการแสดงพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข”
ประมวลภาพการแสดงนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ประมวลภาพกิจกรรมร่วมแสดงผลงาน ในงานวันสงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิสิต การอบรม Creating Music for Business Entertainment
โครงการศิลปะกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด
ประมวลภาพการทัศนศึกษา สาขาวิชาออกแบบ
ประมวลภาพการทัศนศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์
โครงการนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ
สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าแสดงความยินดี
โครงการค่ายร่วมใจอาสาวาดฝันให้น้อง ครั้งที่ 2 (19-20 ม.ค. 62)
ความร่วมมือกันจัดทำกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการ MOA ระหว่างสถาบันในอนาคร่วมกับอธิการบดีจาก ASAWARA ประเทศมาเลเซียและ ดร.Halim คณบดี ASAWARE
ประมวลภาพกิจกรรม TSU Roadshow รับนิสิตปีการศึกษา 2562
กิจกรรมรายวิชาอาศรมศึกษา ของนิสิตชั้นปีที่ ๔ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สูตรศิลปะการออกแบบจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะและประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ
ประมวลภาพกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน


หน้าที่ :