TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   เชิดชูเกียรติ นิสิต  กลับหน้าหลัก
แสดงความยินดีนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวด Line Sticker Contest AISxUniversity
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
ขอแสดงความิยนดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะออกแบบ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐริกา ขวัญเรือง
ขอแสดงความยินดีกับนายชนาธิป คงอ่อน
แสดงความยินดีนิสิต
แสดงความยินดีนิสิต
แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตรศิลปศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรณัฐ ปิ่นสุวรรณ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
ขอแสดงถวามยินดีกับวง White Shadow
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
แสดงความยินดีนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง


หน้าที่ :