คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
งานวิจัย/สร้างสรรค์
งานวิจัย
งานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์
ประกาศคณะศิลปกรรม
แบบฟอร์ม
 
 
ผลงานวิจัย กลับหน้าหลัก
    2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
   

2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2561