คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศิลปะการแสดงนิพนธ์ รุ่นที่ ๑๓ เอกนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
     

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชม ศิลปะการแสดงนิพนธ์ รุ่นที่ ๑๓ เอกนาฏศิลป์ไทย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ #วิถีวัฒนธรรม : สร้างนาฏกรรมเที่ยวชุมชน ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
#ศิลปะเชื่อมร้อยชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นำเสนอผ่านรูปเเบบของศิลปะการเเสดง ๘ ชุดการแสดงที่หลากหลายอรรถรส ประกอบด้วย
          ชุดที่ ๑ กาลครั้งหนึ่งสงขลา
          ชุดที่ ๒ สาวบ่อยาง
          ชุดที่ ๓ ลายศิลป์จิตรโปราณ
          ชุดที่ ๔ ลากพระแหลมโพธิ์
          ชุดที่ ๕ ปลากดขี้ลิง
          ชุดที่ ๖ จากลา
          ชุดที่ ๗ ปุษยนารายณ์
          ชุดที่ ๘ ยอยักษ์ปากประ
#แล้วพบกัน  #ชมฟรี  #สำรองที่นั่ง ๐๙๘-๐๒๔๙๘๔๘ / ๐๙๓-๗๙๕๑๘๒๑ / ๐๙๘-๗๒๗๙๖๑๒