คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
 
     

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องบรรยาย 17401 อาคาร 17 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 12.00 น.