คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (TCAS) รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา (QUAOTA) ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 ระเบียบการรับสมัครี :
 
     

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (TCAS) รอบที่ 2
การรับด้วยวิธีโควตา (QUAOTA) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 

ระเบียบการรับสมัคร : 

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (TCAS) รอบที่ 2
การรับด้วยวิธีโควตา (QUAOTA) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 

ระเบียบการรับสมัครี : 
http://entrance.tsu.ac.th/UserFiles/1614238682_595.pdf
สมัคร online ได้ทาง website :
https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/projectlist.jsp?fbclid=IwAR1ttz9tY_FPWsvghbNyIvJ_EFL3mpojjsMnnnXJu1YPwooL9y3v5BYDTMg

 เข้าร่วมทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้  
- โครงการโควตาภูมิภาค
- โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
- โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
- โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 074 317 619