คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ นิสิต
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 5 คน และนิสิตหลักสูตรศิลปะศึกษา จำนวน 1 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย

1. นางสาวจาฏุพัจน์ ปุยเจริญ

2. นายชัยยันต์ สังข์สินเลิศ

3. นายธนากร แววแสนรัตน์

4. นายรุสดีย์ กาเหย็ม

5. นางสาวศิริเรือน เต็มรัตน์

6. นางสาวรักษิณา แพเพชร