คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ นิสิต
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความิยนดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะออกแบบ
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความิยนดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะออกแบบ ทีม smart eggs ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 และ Popular vote โครงการพัฒนาชุมชนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น