คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครเข้าเรียนคณะศิลปกรรม
 
     

เปิดรับสมัครเข้าเรียนด้านศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
อยากเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์
อยากเรียนดนตรี สากล-ไทย อยากเรียนทัศศิลป์
อยากเรียนการแสดง อยากเรียนออกแบบ
เริ่มแล้ว 1 ธ.ค.63-13 ม.ค.63 

เปิดรับสมัครเข้าเรียนด้านศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
อยากเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์
อยากเรียนดนตรี สากล-ไทย อยากเรียนทัศศิลป์
อยากเรียนการแสดง อยากเรียนออกแบบ
เริ่มแล้ว 1 ธ.ค.63-13 ม.ค.63 

- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
#อ่านระเบียบการ : http://entrance.tsu.ac.th/UserFiles/1606230066_580.pdf

สามารถอ่านระเบียบการทั้งหมดได้ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/detail.php?id_list=705&aNum=20201124145941

และยังมีโครงการอื่นๆคลิกดูรายละเอียดได้เลยจ้า

- โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ 
#อ่านระเบียบการ : http://entrance.tsu.ac.th/UserFiles/1606229965_577.pdf                                                                                - - -โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม 
#อ่านระเบียบการ : http://entrance.tsu.ac.th/UserFiles/1606230035_578.pdf

- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
#อ่านระเบียบการ : http://entrance.tsu.ac.th/UserFiles/1606230049_579.pdf