คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Russian Dude Lecture Recital and Master Class และชมการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวง Thaksin University Big Band วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ Music Hall ชั้น 2 อาคาร 10 (ตึกดุริยางคศาสตร์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษ
 
     

   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Russian Dude Lecture Recital and Master Class และชมการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวง Thaksin University Big Band วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563  ณ Music Hall ชั้น 2 อาคาร 10 (ตึกดุริยางคศาสตร์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


กำหนดการ
เวลา 13.00  I  Workshop
เวลา 17.30  I  Concert ร่วมกับ Thaksin University Big Band

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น
ติดต่อสอบถาม และขอหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ  FB : TSU Music
เบอร์โทรติดต่อ 098-6754946 (คุณเอกพล ยกย่อง)