คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ต.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาศรมศึกษา นาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2563
 
     

การสอบอาศรมศึกษา นาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 17401 ชั้น 4 อาคาร 17