คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ต.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมวิพากษ์โครงการงบบูรณาการการท่องเที่ยวปี 65
 
     

ประชุมวิพากษ์โครงการงบบูรณาการการท่องเที่ยวปี 65 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 17