คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ อาจารย์และบุคลากร
เริ่มแสดง :: 28 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนายชนาธิป คงอ่อน
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนายชนาธิป คงอ่อน นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 ระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทอุดมศึกษา จาก กระทรวงวัฒนธรรม  
# ขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขเจริญก้าวหน้าตลอดไป#