คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะพยาบาลศาสตร์หารือเครือข่ายวิจัยร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
 
     

คณะพยาบาลศาสตร์หารือเครือข่ายวิจัยร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563