คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แสดงเปิดตัวนางสาวสมิหลา 2020
 
     

  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแดสง ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแสดงเปิดตัวนางสาวสมิหลา 2020 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2563