คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : "สานศิลป์รวมใจสู่วัยเกษียณ "
 
     

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแสดงชุด "สานศิลป์รวมใจสู่วัยเกษียณ " ในงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ 11 กันยายน 2563 โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า หาดใหญ่