คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การแสดงพิธีเปิด “เทศกาลยลเมืองศิลป์ กินของหรอย”
 
     

   การแสดงพิธีเปิด “เทศกาลยลเมืองศิลป์ กินของหรอย” ณ ลานประติมากรรมปูดำ จ.กระบี่  ขอขอบพระคุณจังหวัดกระบี่ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ สำนักงานรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เทศบาลเมืองกระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ที่มอบโอกาสให้นิสิตสาขาศิลปะการแสดงมาสร้างความสุขในงานวันนี้