คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 28 ส.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีนิสิต
 
     

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิพิมพ์ ขามนิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องมือเอกขับร้อง ที่ได้รรับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดโดย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสิน ได้แก่

- อาจารย์ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

- อาจารย์แดน บุรีรัมย์

ศิลปินแห่งชาติ

- อาจารย์ชัยชนะ บุญนะโชติ