คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีนิสิต
 
     

คณบดี คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน
ขอให้มีความสุข ความสำเร็จในชีวิต เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป