คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพการประชุมดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
 
     

ประมวลภาพการประชุมดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 และ11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ อาคาร 17 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป