คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพ
 
     

   ประมวลภาพการประชุมดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ส่วนที่ 1 การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริการทั่วทั้งองค์กร EdPEx วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ อาคาร 17 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป