คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความเสียใจกับศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
 
     

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ประจำปี พ.ศ.2555 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับประวัติและการทำงานโดยสังเขป ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2496 ที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษา ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Diploma, Art Education (Graphic Design Contemporary Art) จาก Tokyo Gakugie University ประเทศญี่ปุ่น ด้านการทำงาน ศ.เกียรติคุณ วิโชค เคยเป็นผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, อาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มแสดงงานศิลปะตั้งแต่ปี 2517 ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, ไต้หวัน, ยูโกสลาเวีย, ออสเตรเลีย และเยอรมนีตะวันตก