คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับอาจารย์อัฏฐพล เทพยา
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อัฏฐพล  เทพยา ที่ี่ได้รับรางวัลระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563