คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 พ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมในโครงการ TSU ตู้ปันสุข
 
     

    ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแบ่งปันในโครงการ TSU ตู้ปันสุข ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจตลอดไป