คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ อาจารย์และบุคลากร
เริ่มแสดง :: 16 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร
 
     

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ จากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563