คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 
     

คณะศิลปกรรมศษสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันประกวดร้องเพลง รายการ Isuzu : ร้องเพลงฮิต พลิกสู่ฝัน คณะกรรมการ คือ คุณโจ้ โปรดิวเซอร์จาก GMM Grammy และ คุณนิกส์ The Starจากผู้เข้าร่วมการประกวด 28 คน นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คว้า3รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ
✨นายสุทธิวัฒน์ ศรีอินทร์ ✨

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1
✨นางสาวศรัณย์รัชณ์ รัตนมนตรี✨

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ✨นางสาวรุจิกร พูลสวัสดิ์✨