คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 พ.ย.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การแสดง“โนราเทิดพระเกียรติ”
 
     

ประมวลภาพการแสดง“โนราเทิดพระเกียรติ” จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ในการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ ลานการแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง๔ ลำ "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร” ท้องสนามหลวง