คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตรศิลปศึกษา
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตรศิลปศึกษา ประกอบด้วย 1.นายเฉลิมพงษ์  พิมพ์เทพ 
2.นายพีรพัฒน์  เย็นใจ และ 3.นายอับดุลลา  เจกหามะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลชมเชยในการประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำท่องเที่ยวชุมชน ต.หัวเขา ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และได้แสดงผลงานการออกแบบที่ central festival hatyai