คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 4 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย สีดำอ่อน 
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย สีดำอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาทัศนศิลป์ เอกศิลปะไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินหน้าใหม่ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 จากผลงานสื่อผสมบนแผ่นไม้ที่มีชื่อว่า ภาพลักษณ์ของชีวิตจากใบหน้า หมายเลข2 โดยศิลปินได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเครือญาติที่ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพตามวิถีชีวิตชนบท ผ่านเทคนิคการตอกหนังตะลุงแบบโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้สี ทำให้เกิดความงามที่แตกต่างของโครงหน้าต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงความทุกข์ ความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากของคนในครอบครัว โดยผลงานชิ้นนี้มีความดิบและความซื่อในเรื่องการแสดงอารมณ์บนใบหน้า ประกอบกับวัสดุที่ใช้คือหนังวัวและเทคนิคการเย็บมือในจุดเชื่อมต่อของการแสดงอารมณ์ ทำให้ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นและน่าสนใจ