คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 21 ส.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561