คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย
 
     

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย โดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 และมีการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 17